cStore

Koszyk

 • Produktów: 0
 • Suma: 0,00 PLN
Otwórz koszyk

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO - INFORMACJA KLA KLIENTÓW FIRMY KAMILNOTEBOOK


       Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi nasz sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.kamilnotebook.pl. W tej informacji przedstawiamy niezbędne informacje dot. przetwarzania danych osobowych.


§ Dane osobowe - specyfika oraz występowanie.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP . Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie internetowej.


§ Podstawa prawna oraz cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:


1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy , której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin sklepu internetowego. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (możliwość przeglądania treści oraz możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dane w prosecie wykonywania usługi mogą zostać przekazane do firmy kurierskiej ( Wysyłka zamówionego Towaru) .


2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora


3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie Jednak Nasza firma nie udostępnia Pańśtwa danych innym podmiotom w celu dostarczania usług marketingowych i reklamowych. Więc punk trzeci tutaj nie ma zastosowania.

§ Przetwarzenie danych

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lublata lub 10 lat),
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.


§ Administratorzy danych osobowych.
       Administratorami Twoich danych osobowych jest firma KAMILNOTEBOOK

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?
Utworzyliśmy specjalny adres poczty elektornicznej na który możesz się  kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, na adres:
e-mail: RODO@kamilnotebook.pl
Możesz również kontaktować się pisemnie , adresując list na dane firmy:
 
Dane Firmy :
KAMILNOTEBOOK - Dominik Piziewicz
Ul. Drobnera 34
50-257 Wrocław

§ Przekazywanie danych
            Twoje dane będą przetwarzać pracownicy firmy KAMILNOTEBOOK oraz ich Partnerzy, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez KAMILNOTEBOOK lub naszego Partnera. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np.firmą kurierską)  W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

§ Dane Naszych Partnerów
LINK


§ Użytkownicy oraz ich prawa
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez Nas i Naszych Partnerów.
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do zapomnienia)  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 •  
 • Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:
 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej), a w zakresie poszczególnych usług


§ Zgoda na przetwarzenie danych osobowych
                Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez KAMILNOTEBOOK oraz Partnerów firmy KAMILNOTEBOOK Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze sklepu internetowego w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez KAMILNOTEBOOK  możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do przeglądania” lub zamykając to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody prosimy o opuszczenie witryny kamilnotebook.pl 


Copyright (C) KamilNotebook. All rights reserved. | Sklepy internetowe cStore.
EncodeString('4.0', 'WebSoft');